Escola Bressol i Centre Cívic

Vilanova del Vallès

  • CREACIÓ D’UNA ESCOLA BRESSOL I CENTRE CIVIC A L’EDIFICI D’EQUIPAMENTS MUNICIPAL A REHABILITAR DE CAL TREMPAT
  • 1er PREMI
  • Autor: Gerard Puig i David Sebastian arquitectes
  • Col.laboradors interns: Glenn Deulofeu
  • Col.laboradors externs: Àrea estructura: Angel Obiol, Àrea instal.lacions: Quadrifoli SL; Àrea control de costos: Ramon Cisa.
  • Concurs abril 2007; Executiu març 2008, final obra gener 2010
  • Promotor: Ajuntament de Vilanova del Vallés
  • Superfície i PEC: 645.85 m2 / 699.084,53 €
  • Constructura: Calam Tapias Construccions

INICI…

Ens demanen construïr una escola bressol reformant i ampliant la planta baixa d’un mas existent. A la planta primera s’hi vol, a més, una sala polivalent amb accés independent.

Ens demanen construïr una escola bressol reformant i ampliant la planta baixa d’un mas existent. A la planta primera s’hi vol, a més, una sala polivalent amb accés independent.
La situació aterrassada del solar ens obliga a accedir a l’escola baixant amb una doble rampa, i ens permet accedir a la sala polivalent amb una passera a cota del terreny.
Plantegem el projecte com una “macla” entre l’edifici existent i la nova construcció. L’edifici nou es diferencia en franges que penetren més o menys segons el programa.
Interiorment, la planta funciona com un gran carrer central que recorre les aules i recull els espais d’ús comú, com són el de psicomotricitat i el menjador. Les aules están comunicades entre sí. Els nuclis de canviadors i banys es col.loquen entre elles per delimitar-les i compartir serveis.
Els materials utilitzats procuren un ambient neutre i auster, defugint voluntàriament de l’excés d’estímuls permanents. 
El moviment, l’ornament i el color l’aportaran sobradament els petits nous usuaris i els seus cuidadors, que podran renovar-los repetidament, i de manera molt més efectiva que nosaltres.

Una primera franja de formigó recorre la façana sud i retalla la base de l’edifici antic per col.locar les sortides de les aules al pati i protegir-les amb un ràfec. 
Una segona franja, de l’ample de les aules, i format amb peces pre-fabricades de formigó, fa de terrassa de la sala polivalent i es doblega per generar l’escletxa per on entra la passera de fusta.
Un altra franja, de rasella, fa de lluernari sobre el passadís de l’escola alhora que entra a la sala polivalent i tanca els lavabos. L’altre, acaba abans de topar amb el mas, per tal de generar un pati…

Macla. Plantegem el projecte com una “macla” entre l’edifici existent i la nova construcció. L’edifici nou es diferencia en franges que penetren més o menys segons els requeriments del programa.

Una primera franja de formigó recorre la façana sud i retalla la base de l’edifici antic per col.locar les sortides de les aules al pati i protegir-les amb un ràfec.
Una segona franja, de l’ample de les aules, i format amb peces pre-fabricades de formigó, fa de terrassa de la sala polivalent i es doblega per generar l’escletxa per on entra la passera de fusta.
Un altra franja, de rasella, fa de lluernari sobre el passadís de l’escola alhora que entra a la sala polivalent i tanca els lavabos. L’altre, acaba abans de topar amb el mas, per tal de generar un pati…

Escola bressol. Interiorment, la planta funciona com un gran carrer central que recorre les aules i recull els espais d’ús comú, com són el de psicomotricitat i el menjador. Les aules están comunicades entre sí. Els nuclis de canviadors i banys es col.loquen entre elles per delimitar-les i compartir serveis.

Centre cívic en planta primera i amb accés independent, es planteja com un únic espai, polivalent, dotat d’un lavabo i un petit espai administratiu. Aprofita la coberta de l’ampliació com a terrassa exterior.

Patis_ espais exteriors. A més del pati a sud, en contacte amb les aules, proposem un pati a nord per l’estiu, el pati d’entrada i sortida de a l’escola i un pati exterior, en l’espai públic d’accés a l’escola bressol i al centre cívic.

Els materials utilitzats procuren un ambient neutre i auster, defugint voluntàriament de l’excés d’estímuls permanents.
El moviment, l’ornament i el color l’aportaran sobradament els petits nous usuaris i els seus cuidadors, que podran renovar-los repetidament, i de manera molt més efectiva que nosaltres.

C

DURANT L’OBRA…

Enderroc i re-construïr. Aquelles pre-existències que creiem que podiem conservar, van desapareixent. Ens preguntem com cal Recontruïr: fidels al volum original pero amb la voluntat d’explicar la reconstrucció.

36 MESOS DESPRES …

I DESPRES, EL COLOR …

El moviment, l’ornament i el color l’aportaran sobradament els petits nous usuaris i els seus cuidadors, que podran renovar-los repetidament, i de manera molt més efectiva que nosaltres.