CASA HJG17

Barcelona

  • REHABILITACIÓ DE CASA ENTRE MITGERES AMB PATI.
  • Autor: Gerard Puig, arquitecte.
  • Col.laboradors: Gerard Torres, aparellador
  • Projecte: Executiu gener 2018 > Obra abril 2018-abril 2019
  • Promotor / Propietari: Ferran Güell
  • Constructor: Grup Vallalta 2006 S.L.
  • Fotografia: Adrià Goula

La reforma se situa al nucli antic del Masnou. Forma part del nucli antic catalogat com els antics habitatges de pescadors. No es permet la modificació de les façanes, forats, parts massisses ni voladís.

El projecte se centra en dues intervencions: el buidatge del tram central de l’habitatge i el nou cos annex posterior.
La construcció existent, una casa de cós entre mitgeres de planta baixa i dues plantes, presenta les estances centrals poc il·luminades i poc ventilades al ser un habitatge estret i de molta profunditat.
S’enderroca el pòrtic central, retirant els forjats però conservant les bigues de fusta portants. Aquest buidatge actua com un pou de llum zenital que baixa per les parets i aporta llum difusa al tram central.
Es repiquen les parets, deixant a la vista les parets de pedra original, conformant uns retalls verticals que emfatitzen l’actuació realitzada.
La resta d’operacions són de càrrega més lleugera, enderrocar algun envà puntual, canvi de paviment i es pinta de color blanc tota la casa i estructura, aportant més llum.
La planta baixa es dedica a espais comuns, mentre que la planta primera esdevé territori per acampar els nens i finalment la planta segona pels pares. Els trams centrals s’organitzen com a racons de joc que donen versatilitat als usos

En el pati posterior i aprofitant el desnivell existent d’una planta amb el carrer, es construeix un cos annex: garatge en el pis superior, i un gran porxo en PB.
Una ampliació i reforç estructural realitzat amb estructura metàl·lica i tancaments d’obra ceràmica de les mateixes característiques que la reforma interior i conservant els materials de façana, arrebossada i pintada de blanc.

1-ESTAT ACTUAL 2-ENCAIX PATI 3-ENCAIX NIVELLS 4-ESTRUCTURA