CASA Ca n’amunt

Arenys de Munt

 • REHABILITACIÓ DE CASA DE CÓS ENTRE MITGERES I PATI.
 • Autor: Gerard Puig, arquitecte.
 • Col.laboradors: Joan Felix Martinez, aparellador
 • Projecte: Executiu octubre 2013 > Obra març 2014-març 2016
 • Promotor / Propietari: Privat
 • Constructor: Grup Vallalta 2006 S.L.
 • Fotografia: Adrià Goula

1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICACIÓ Existent

La parcel•la de 5 m d’amplada per 36,45 m de profunditat, té accés pels dos carrers que llinden a Est i Oest. Entre els dos carrers hi ha un desnivell aproximadament de 6,70 m, és a dir, de dues plantes. El pati interior absorbeix la totalitat del desnivell.

2 DESCRIPCIÓ GENERAL

El projecte es planteja bàsicament en tres operacions:

 1. Reformar la construcció actual:
  Conservar i recuperar l’escala original, així com la totalitat de l’amplitud de la crugia (4,55 m nets interiors), més llum natural, ventilació creuada, però sobretot, recuperar la relació amb el pati d’interior d’illa, Inexistent actualment. La construcció actual hi viu d’esquenes, i sense relació.
 2. Ampliar la superfície útil del pati, intentar engrandir-lo:
  Ordenar els petits desnivells, ampliar i situar-lo a la cota de planta primera. La zona de dia de la casa s’ubicada en planta primera (actualment en planta baixa) per recuperar la relació amb el pati.
 3. Construcció d’un garatge i pavelló de convidats al final de la parcel•la. El desnivell d’una planta entre el pati i el carrer ens permet ampliar el pati en forma de porxo, i accedir a l’ampliació just per la meitat deixant a un costat el garatge I a l’altre l’estudi.