CASA HAC16

Poblenou

  • REHABILITACIÓ I REMUNTA DE CASA ENTRE MITGERES I PATI.
  • Autor: Gerard Puig, arquitecte
  • Col.laboradors: Nuria Roig, aparelladora
  • Projecte: Executiu octubre 2014 > Obra abril 2015-juny 2016
  • Promotor / Propietari: Alvar i Carlota
  • Constructor: XX.
  • Fotografia: Marcela Grassi

L’habitatge està ubicat en el carrer Ebre nº1, cantonada amb Marià Aguiló, en el districte de Poblenou. El carrer Ebre, es un carrer sense sortida de pocs metres de longitud. La façana principal es troba orientada Sud-Est, mentre que la façana posterior esta orientada Nord-Oest.

L’habitatge es troba en planta primera, s’hi arriba a traves d’una escala interior, de propietat privada. Es a dir, L’accés a l’habitatge es produeix per planta baixa, per mitjar d’una escala s’arriba a planta primera on hi ha habitatge. Presenta uns 40 m2 construïts, distribuïts amb dues habitacions a façana (carrer Ebre) I un únic espai cuina-menjador-sala que ventil.la a la terrassa ubicada en un petit pati posterior. Desde aquest patí, per mitjar d’una escala metal.lica, s’accedeix a la coberta.

ANTECEDENTS

Incialment es plantejava una operació conjunta amb els dos veins de la mancomunitat, que tenien dret de vol. Es buscava una lectura conjunta de les dues remuntes I integran la solució amb el conjunt. Aquesta opció no es va desenvolupar, perque uns dels veïns es va translladar a viure en unaltre municipi.

DESCRIPCIÓ GENERAL

La proposta planteja l’enderroc del sostre de planta primera, format per bigues de fusta i entrebigat ceràmic, i coberta catalana. Es realitza una estructura lleugera metàl.lica per el nou forjat i la coberta de la remunta. Per tal de reduïr el pes de les càrregues dels elements portants, aquesta es realitzarà amb la tècnica stell frame, a base de bigues en gelosia realitzades amb acer de 2 mm de guix. Al mateix temps, per tal d’agilitzar l’obra i minimitzar les molesties amb els veïns es realitzarà les obres amb tècniques en sec, i pre-industrialitzades.

El programa es divideix en dues plantes. La planta primera o hi tenim la zona de nit, les dues habitacions i un bany central. A tocar la façana posterior hi tenim l’escala que comunica les dues plantes, una escala que s’enten oberta per tal d’obstruïr el mínim la llum que prové de l’obertura de planta segona. L’habitació infantil es planteja amb dues zones una de joc i l’altre per dormir. El lavabo es planteja com un armari-moble que distribuex l’espai. Aquest es troba damunt d’una tarima que esdevé el primer graó de l’escala. Aquesta tarima ens serveix per ocultar tot el sistema de sanejament i instal.lacions. En planta segona la zona dia. Una planta lliure amb cuina-menjador-sala d’estar.