Institut Badia i Margarit

Igualada

 • AMPLIACIÓ INSTITUT BADIA I MARGARIT 3/2 LINEES A IGUALADA.
 • 1er PREMI
 • Autor: Alex Gallego+Jordi Adell+David Tapias+Gerard Puig arquitectes
 • Col.laboradors interns: Júlia Nabona, Ricard Pau, Caro Capilla
 • Col.laboradors externs: Àrea estructura: Jaume Gomà, otherstructures Àrea instal.lacions: Joan Gou; Àrea control de costos: David Ojeda.
 • Concurs març 2017; Executiu octubre 2018, final obra setembre 2020
 • Promotor: Infraestructures.cat
 • Superfície i PEC: 3.347,05 m2 / 4.653.424,10 €

Els condicionants inicials del projecte son:

 1. Un solar allargat, situat al límit est d’Igualada, entre la Avinguda Montserrat i la riera d’Òdena, on també es troba el cementiri de l’Enric Miralles i la Carme Pinós. Les seves cares llargues tenen una orientació sud-est/nord-oest, amb una franja pràcticament plana a l’oest i un fort talús inestable a est, tocant a la riera.
 2. La necessitat de connexió en planta primera amb l’institut existent en el límit sud del solar, que ha d’articular la relació entre el mateix, la present ampliació i el gimnàs.
 3. L’Anella Verda d’Igualada creua el solar, just en l’àmbit on es troben els tres recorreguts que la conformen: l’Anella Guixeres, l’Anella Central i l’Anella Fluvial.

La proposta recull aquestes restriccions, i els Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del març del 2016, i les transforma en els elements constituents del projecte:

 1. Organitzar el programa dins d’ un perímetre circumscrit a la franja plana del solar, per tal de prescindir d’actuacions muraries d’urbanització. Les aules d’ESO i Batxillerat s’orienten totes a nord-oest, la millor orientació disponible al solar, i les aules complementaries s’organitzen al voltant de dos patis a la façana sud-est, per tal de donar-los orientacions nord-est i sud-oest, protegides pel propi edifici de la incidència directa de la llum del sol. El passadís central s’obre a aquests dos patis per tal d’aconseguir una atmosfera agradable. En aquests patis trobem unes terrasses que poden utilitzar-se com a espais de descans i aules exteriors.
 2. Connectar els tres edificis mitjançant un porxo obert en planta baixa, que configura la nova entrada principal al recinte, i una passera descoberta en planta primera, que connecta les noves aules d’ESO amb les existents. En dies de pluja, la connexió es farà en planta baixa, a cobert.
 3. Donar continuïtat al camí de l’Anella Verda, desviant-lo cap a la plaça per l’extrem nord del solar.

Construir en aquest àmbit unes grades perimetrals d’obra que configuren la zona plana del pati de sauló, al voltant d’un gran arbre, que esdevindrà el principal espai exterior de relació de l’institut.

Crear davant de la façana sud-est un talús de pendent més suau que l’existent, amb les terres procedents de la fonamentació, on es plantarà un petit bosc d’espècies autòctones, que fixaran de manera natural el sòl, evitant-ne la erosió sense necessitat de construir murs de contenció, i on s’organitzaran recorreguts amb unes eres que configuraran àmbits més recollits de trobada entre els estudiants.