EROSIONS I SEDIMENTACIONS

Arbúcies 2013

EXPOSICIÓ A THE FLOOR OCTUBRE 2014 (BARCELONA)

M’agradaria explicar el concepte de “pintura passiva”, que d’alguna manera és un substrat comú que apareix en totes les meves sèries.

Pintura Passiva, consisteix a preparar una acció inicial i recollir en un suport la seva resposta. El resultat final, la forma en si mateix, no esdevé una finalitat, sinó una conseqüència del procés. Existeix una provocació inicial i un deixar fer posterior. Pintura Passiva en el sentit d’escoltar i d’observar, de provocar i d’esperar, de guiar i d’acompanyar, de respectar el seu procés i d’acollir el seu camí.

El quadre esdevé un testimoni del temps, sensible a qualsevol agent atmosfèric (la temperatura, la humitat, l’aire), a la naturalesa del suport, a la de l’aigua, a la tinta. Entendre que en tot procés intervenen diversos actors, accidents, sorpreses, incerteses… On el resultat final és la combinació de tots ells.

PROCÉS EROSIÓ I SEDIMENTACIÓ 5.

MUNTATGE EXPOSICIÓ A THE FLOOR (2014/10/24)

EROSIÓ I SEDIMENTACIÓ DE 7 BLOCS DE GEL.

PROCÉS DE DESGLAÇ DELS BLOCS DE GEL

QUADRES SÈRIE EROSIONS I SEDIMENTACIONS. (SELECCIÓ)

fotocopia 8. 160×96 cm. Pigment sobre tela