PATI DELS CEDRES

Sant Andreu_Barcelona

 • REDACCIÓ DELS PROJECTES DE 5 EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS A LA CIUTAT DE BARCELONA (LOT NÚM. 4: PROJECTE DEL PAV-3 I CENTRE DE TREBALL CASERNES. SANT ANDREU.
 • 3er PREMI
 • Autor: Gerard Puig + Alex Gallego
 • Col.laboradors: Joan Rovira
 • concurs maig 2019
 • Promotor: BIMSA
 • Superfície i PEM: 3.455 m2 / 4.604.461,00 €

IMPLANTACIÓ – UNITAT
Conservar la memòria del lloc. Una tanca que lliga i abraça els dos edificis. Que recordi i ens transporti a les antigues Casernes. Una visió unitari del conjunt.
A- Un sol edifici – que doni unitat de la proposta – que recordi les antigues casernes – Creació d’una estructura pautada que envolta tot el solar, un pattern que uneix poliesportiu, jardí, centre de treball i pati. Una tanca a 2,40 metres d’alçada que reforça aquesta unitat projectual.
B- Sinergies – Entendre que els espais i edificis són una única intervenció. Son espais mancomunats – amb sinergies. On es comparteixen accessos, energia, consums. Edificis que es complementen i on els fus horaris son compatibles (l’edifici de serveis amb força intensitat d’usos al matí i mitjà a la tarda a la inversa que el poliesportiu).
C- Un camí amic, permet que el jardí dels cedres continuï essent el pati de l’escola
D- Creació d’un Jardí que esdevingui el cor de la proposta – espai d’accés als edificis – espai de lleure – espai enjardinat mediterrani – idea de parc – espai agradable com un petit oasi. Un jardí a nivell de mançana, que va més enllà de la pròpia proposta

PROGRAMA FUNCIONAL
EDIFICI POLIESPORTIU:
Planteja una distribució clàssica de PAV3. Els vestuaris a nivell de pista es situen sota la planta d’accés, i una zona de magatzems al final de la pista. Tot un lluernari en sentit horitzontal banya de llum la pista de manera uniforme i sense reflexes ja que parlem de llum zenital.
EDIFICI CENTRE DE TREBALL ESPAIS VERDS:
L’accés a peu es realitza a traves del pati del Cedres. En la planta baixa trobem la part administrativa, comunicada amb l’espai de descans i menjador dels treballadors. Aquest tenen sortida al pati posterior i també al pati dels Cedres, potencien la ventilació creuada. En aquesta mateixa planta es situa l’aparcament amb opció a dos accessos: un des de la Carretera de Santa Coloma i l’altre des de el carrer Fernando Pessoa. Els vestidors en la seva totalitat s’ubiquen en planta primera.

IMPLANTACIÓ - UNITAT
Conservar la memòria del lloc. Una tanca que lliga i abraça els dos edificis. Que recordi i ens transporti a les antigues Casernes. Una visió unitari del conjunt.
A- Un sol edifici - que doni unitat de la proposta - que recordi les antigues casernes - Creació d’una estructura pautada que envolta tot el solar, un pattern que uneix poliesportiu, jardí, centre de treball i pati. Una tanca a 2,40 metres d’alçada que reforça aquesta unitat projectual. 
B- Sinergies - Entendre que els espais i edificis són una única intervenció. Son espais mancomunats – amb sinergies. On es comparteixen accessos, energia, consums. Edificis que es complementen i on els fus horaris son compatibles (l’edifici de serveis amb força intensitat d’usos al matí i mitjà a la tarda a la inversa que el poliesportiu).
C- Un camí amic, permet que el jardí dels cedres continuï essent el pati de l’escola
D- Creació d’un Jardí que esdevingui el cor de la proposta – espai d’accés als edificis – espai de lleure – espai enjardinat mediterrani – idea de parc - espai agradable com un petit oasi. Un jardí a nivell de mançana, que va més enllà de la pròpia proposta

PROGRAMA FUNCIONAL
EDIFICI POLIESPORTIU:
Planteja una distribució clàssica de PAV3. Els vestuaris a nivell de pista es situen sota la planta d’accés, i una zona de magatzems al final de la pista. Tot un lluernari en sentit horitzontal banya de llum la pista de manera uniforme i sense reflexes ja que parlem de llum zenital.
EDIFICI CENTRE DE TREBALL ESPAIS VERDS:
L’accés a peu es realitza a traves del pati del Cedres. En la planta baixa trobem la part administrativa, comunicada amb l’espai de descans i menjador dels treballadors. Aquest tenen sortida al pati posterior i també al pati dels Cedres, potencien la ventilació creuada. En aquesta mateixa planta es situa l’aparcament amb opció a dos accessos: un des de la Carretera de Santa Coloma i l’altre des de el carrer Fernando Pessoa. Els vestidors en la seva totalitat s’ubiquen en planta primera.

ESQUEMA ESTRUCTURAL
EDIFICI POLIESPORTIU:
Amb l’objectiu de minimitzar els kg d’acer, de minimitzar el cost, simplificar la execució i aportar llum difosa al centre de la pista. 
A- L’estructura es resol amb tan sols dues encavallades de 3,00 m de cantell en sentit longitudinal.
B- La resta de la coberta es resol amb bigues Boyd de 60cm de cantell per a llums de 10,70 m. 
C- Perimetralment uns pòrtics de 5x5 tanquen la envolvent. Les cobertes es fan amb planxa grecada.
EDIFICI CENTRE DE TREBALL ESPAIS VERDS:
Estructura seriada amb pòrtics cada 4,5 m. amb 
llums de 10,70m i forjats col·laborants
B- Bigues Boyd de 60cm de cantell = poliesportiu.
C- Pilars i tancaments façanes amb pòrtics 5x5
Amb la proposta plantejada de reducció de kg i seriació de bigues i forjats. s’estima una reducció del cost de l’estructura en un 30%.

SISTEMA CONSTRUCTIU
Sistema constructiu comú als dos edificis. Una mateix sistema estructural i constructiu que sigui capaç de resoldre els dos edificis, potencien una lectura unitària, que arranca des de el compartir l’accés des del pati dels cedres, al sistema de façana de mur vegetal pensat en el reaprofitament de les aigües grises. Tancaments translúcids per aprofitar el màxim de llum natural i acompanyats amb lames per la protecció solar. Plantegem una combinació de materials del lloc, propers, com la ceràmica, fins a sistemes de muntatge lleugers i ràpids per la coberta, sistemes en sec per les divisions interiors i acabats en fusta.

ESQUEMA ESTRUCTURAL
EDIFICI POLIESPORTIU:
Amb l’objectiu de minimitzar els kg d’acer, de minimitzar el cost, simplificar la execució i aportar llum difosa al centre de la pista.
A- L’estructura es resol amb tan sols dues encavallades de 3,00 m de cantell en sentit longitudinal.
B- La resta de la coberta es resol amb bigues Boyd de 60cm de cantell per a llums de 10,70 m.
C- Perimetralment uns pòrtics de 5×5 tanquen la envolvent. Les cobertes es fan amb planxa grecada.
EDIFICI CENTRE DE TREBALL ESPAIS VERDS:
Estructura seriada amb pòrtics cada 4,5 m. amb
llums de 10,70m i forjats col·laborants
B- Bigues Boyd de 60cm de cantell = poliesportiu.
C- Pilars i tancaments façanes amb pòrtics 5×5
Amb la proposta plantejada de reducció de kg i seriació de bigues i forjats. s’estima una reducció del cost de l’estructura en un 30%.

SISTEMA CONSTRUCTIU
Sistema constructiu comú als dos edificis. Una mateix sistema estructural i constructiu que sigui capaç de resoldre els dos edificis, potencien una lectura unitària, que arranca des de el compartir l’accés des del pati dels cedres, al sistema de façana de mur vegetal pensat en el reaprofitament de les aigües grises. Tancaments translúcids per aprofitar el màxim de llum natural i acompanyats amb lames per la protecció solar. Plantegem una combinació de materials del lloc, propers, com la ceràmica, fins a sistemes de muntatge lleugers i ràpids per la coberta, sistemes en sec per les divisions interiors i acabats en fusta.