ESCOLA LA MIRADA

Sant Cugat del Vallès

  • ESCOLA INFANTIL I PRIMÀRIA DE TRES LÍNIES “LA MIRADA” A SANT CUGAT DEL VALLÉS.
  • 1er PREMI
  • Autor: Alex Gallego+Jordi Adell+David Tapias+Gerard Puig arquitectes
  • Col.laboradors interns: Júlia Nabona, Ricard Pau, Caro Capilla, Kevin Dalmeda
  • Col.laboradors externs: Assessoria ambiental: Societat Orgànica; Àrea estructura: Miguel Nevado (fusta) Àngel Obiol (formigó); Àrea energia: Norbert de Sansimon ESITEC Enginyeria; Àrea control de costos: Gerard Torres.
  • Concurs maig 2018; Maqueta executiu juliol 2019
  • Promotor: Ajuntament de Sant Cugat
  • Superfície i PEC: 4.421,67 m2 / 6.075.400,12 €

IMPLANTACIÓ
L’escola s’adapta a l’entorn asimètric en sentit est-oest de la parcel•la: el carrer a oest i el bosc a l’est. Per tal de minimitzar l’impacte en la topografia, s’ubica l’estructura pesada (formigó) a la franja més plana, i l’estructura lleugera (fusta) en relació amb el bosc.
A nivell organitzatiu, s’estableix un eix nord-sud a partir del qual s’organitza la circulació de tota l’escola. A un costat de l’eix es disposa una franja d’espais col•lectius en relació al carrer, i a l’altra banda, una sèrie d’aularis orientats a sud. Les aules s’agrupen per cursos i s’integren amb el bosc de Volpelleres.
Per tal d’alliberar el màxim de terreny possible i destinar-lo a jardí i bosc, situem les pistes/aules esportives com a cobertes dels espais col•lectius. El fet de tenir dues plantes fa que l’accés a aquests espais sigui còmode i ràpid i minimitza l’impacte visual des del carrer. Aquests espais col•lectius conformen una façana més urbana cap al carrer.


RELACIÓ ENTRE PETITS I GRANS
L’escola primària i l’escola infantil tenen accessos independents però potenciem els espais de trobada. La comunicació fluïda i clara entre l’àmbit col•lectiu i les aules crea espais de trobada que potencien la interacció entre els infants de diferents cicles i cursos.
Espai àgora, una escala grada d’accés al jardí Espai fòrum, en contacte amb la biblioteca Aules infantils, en contacte amb el espai jardí Aules circulars exteriors
DIVERSITAT D’ESPAIS / VERSATILITAT
Les aules es poden comunicar entre sí, obrint-se i generant espais d’aprenentatge dinàmics i adaptables. De la mateixa manera, el gimnàs i l’espai fòrum poden esdevenir un únic entorn per les ocasions especials i celebracions de la comunitat.


El bosc esdevé el tercer àmbit d’aprenentage. Sota les aules, els porxos acullen espais bioclimatitzats de descoberta en contacte directe amb la natura. Entre els arbres, els nens i les nenes descobreixen el món amb companyia i amb autonomia.
L’ESPAI COL•LECTIU
Una escola amb espais que construeixen identitat col•lectiva, identificables i acollidors de la pluralita
ESCOLA BOSC
Suavitzem i organitzem el pendent natural del solar per transformar-lo en un espai d’aprenentatge informal. Plantem vegetació autòctona per retenir les terres, eliminar l’erosiói crear un bosc on els nens i les nenes aprenen compartint aventures i reptes.